BILETERIA SUNRISE FESTIVAL 2017

Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowym w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zakopiańskiej 202, 60-467 Poznań, skrytka pocztowa 16, 60-959 Poznań 2.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez MDT Production jego danych osobowych w celu realizacji dokonanej rezerwacji, sprzedaży Biletu oraz obsługi zwrotów i reklamacji. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z MDT Production w zakresie sprzedaży Biletów oraz zajmujących się organizacją Imprezy lub współpracujących przy organizacji Imprezy. Użytkownik wyraża także zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez MDT Production, podmioty powiązane kapitałowo lub personalnie oraz podmioty współpracujące z MDT Production przy organizacji Imprezy do celów marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego przy użyciu urządzeń teleinformatycznych.

3. Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie na zakupionym przez siebie Bilecie jego danych osobowych takich jak imię, nazwisko i inne, jeśli będzie wymagało to bezpieczeństwo Imprezy i będzie to uzgodnione z Organizatorem Imprezy.

4. Aby uczynić korzystanie z naszego sklepu tak wygodnym jak to możliwe, w pewnych obszarach wykorzystywane są tzw. ciasteczek - pliki cookie. Pliki cookie to małe tekstowe pliki które są zapisywane na twardym dysku użytkownika. MDT Production nie wykorzystuje technologii łączących pliki cookie z kontem użytkownika. W sensie stricte możliwe jest złożenie zamówienia bez akceptowania plików cookie, jednak może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony. Przeglądarki internetowe posiadają funkcje akceptacji lub braku plików cookie, ogólnie lub w określonych przypadkach.

5. Na stronie serwisu MDT Production znajdują się odnośniki do stron innych usługodawców. MDT Production nie ma wpływu na zawartość tych stron, zaleca się użytkownikom zapoznanie z zasadami polityki prywatności obowiązującymi w tych serwisach. MDT Production nie ponosi odpowiedzialności za treść powiązanych treści.

6. System obsługuje wtyczki serwisu społecznościowego Facebook.com. Operatorem serwisu jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, nazywany dalej "Facebook". Podczas korzystania ze sklepu z wtyczka facebook przeglądarka łączy się z serwerami Facebook i pobierze informacje niezbędne do funkcjonowania wtyczki. Facebook otrzymuje informacje o adresie strony sklepu *.sunrisefestival.pl, datę i godzinę korzystania z serwisu oraz adres IP użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook będzie w stanie powiązać wizytę na stronie z kontem użytkownika Facebook.com. MDT Production nie ma wpływu na funkcjonowanie wtyczek i przekazywanie informacji do Facebook. Cel i zakres informacji zbieranych przez Facebook oraz dalsze przetwarzanie danych oraz prawa użytkownika i opcje ustawień mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa prywatnych danych użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności Facebook.com. (http://www.facebook.com/policy.php).

7. Wszelka korespondencja Użytkownika z MDT Production winna odbywać się drogą elektroniczną.